Preklady / Tlmočenie
VÁŠ PROFESIÁLNY PARTNER

Preklady

  

- Všeobecné texty

- Odborné texty

- Právne texty

- Daňové priznania / audítorské správy

- Návody, príručky

- Prezentácie, katalógy

- Preklady webových stránok

- Bežný termín do 3 dní

- Expresné preklady do 12, 24 hodín podľa rozsahu

- Vyhotovenie prekladov v programoch: Word, Excel, PowerPoint

 

Odbory


- Bankovníctvo                          - Literatúra

- Cestovný ruch                        - Manažment

- Daňovníctvo                           - Marketing

- Ekonomika                              - Obchod

- Film                                          - Poisťovníctvo

- Filozofia                                   - Politika

- Financie                                   - Poľnohospodárstvo

- Gastronómia                            - Právo

- História                                     - Sociológia

- Kozmetika                                - Účtovníctvo

Tlmočenie


- Konzekutívne

- Chuchotage (šepkaním)

- Simultánne

- Sprievodné tlmočenie

Druhy


- Obchodné rokovania

- Konferencie

- Prednášky / Semináre

- Prehliadky