Podmienky
TIE NAJLEPŠIE PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY

Zárukou kvality prekladateľských a tlmočníckych služieb je úroveň znalosti jazykov, odbornosť, precíznosť.

Preklady prijímam a odovzdávam v elektronickej forme. Informácie o cene a termíne ich vyhotovenia poskytujem zákazníkovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Termín vyhotovenia a dodania prekladu závisí od rozsahu a odbornosti textu.

Objednávka je záväzná až po písomnom potvrdení zákazky a ceny odberateľom. Predbežná kalkulácia ceny je bezplatná a nezáväzná. Presná cena bude upravená podľa počtu normostrán alebo slov v cieľovom jazyku. (Viď VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY).

Preklady

- 1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier alebo 327 slov.

- Fakturačné minimum: 1 normostrana.

Na požiadanie zachovávam pôvodnú grafickú úpravu (tabuľky, obrázky, grafy).

Tlmočenie

- Hodina: každá začatá hodina

- Poldeň: max. 4 hodiny

- Deň: 4 - 8 hodín

- Fakturačné minimum: 1 hodina.


                       TEŠÍM SA NA SPOLUPRÁCU!

Mgr. Lívia Horváthová